Almindelige betingelser

- Flight only

Vilkår for kun flyreiser

Unitas Reiser fungerer som agent for flyselskapet og er derfor den eneste formidleren av flybilletten til kunden. Unitas Reiser selger ikke flybilletter i eget navn og mottar dermed kun kundens betaling for de kjøpte flybillettene på vegne av flyselskapet. Flyselskapet er kundens avtalepart, og det er derfor flyselskapet som er ansvarlig for riktig gjennomføring av transportavtalen. Unitas Reiser er formidler av transporttjenesten, og Unitas Reiser er følgelig ikke ansvarlig for forsinkelser, kanselleringer, flyselskapets konkurs, annet mislighold eller manglende oppfyllelse av transportavtalen som er inngått mellom kunden og flyselskapet.

Vi viser til Warszawa-konvensjonen og EU-forordningen 261-04.Spesielt for seiling refereres det til Athen-konvensjonen. Et «kun flyprodukt» omfattes ikke av pakkereiseloven.Vær oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at alle reisedokumenter og vaksinasjoner er i orden. Dette gjelder visum (evt. også transittvisum), passets gyldighet og innhold av stempler. På samme måte ber vi deg om å vennligst sjekke at navnet på reiseruten samsvarer med navnet på passet og at reisetidene stemmer med flybillettene.Vi ber deg om å umiddelbart kontakte Unitas Reiser i tilfelle avvik.

Pass og visum

Flere land krever at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter slutten av reisen. Er du i tvil om reiseformaliteter, ber vi deg om å kontakte de representative myndighetene, Utenriksdepartementet eller Unitas Reiser. Visumskjemaer fås hos Unitas Reiser eller på ambassaden. Visum søkes utelukkende ved ambassaden.

Betaling, priser og utstedelse av billetter

Betaling for reisen kan skje kontant, med kredittkort eller via betalingskort. Bekreft med betalingen at opplysningene på fakturaen er korrekte. Etter registrert betaling utstedes og sendes billetter. Dersom du ikke har mottatt reisedokumenter 10 dager før avreise, ta kontakt med oss i Unitas Reiser.

Priser, takster, skatter, avgifter og regler på billetter kan endres fra bestillingstidspunktet til billetten er utstedt. Derfor er billetter kun prisgarantert ved utstedelse. Billettene kan ikke refunderes*. Det kan heller ikke gjøres endringer i rute, avgangstid, dato, navn, flyselskap etc. Vær oppmerksom på at det kan være avreiseskatter som må betales lokalt.

Reise- og sykeavbestillingsforsikring

Vi anbefaler, at du tegner en syke- og avbestillingsforsikring (må tegnes ved bestilling av reisen) og en reiseforsikring gjennom Unitas Reiser og Gouda

Endring, kansellering og klage

Etter utstedelse påløper avbestillingsgebyret som et minimum til innbetalt depositum. For spesielle billetttyper kan hele beløpet holdes tilbake som avbestillingsgebyr. Et «kun flyprodukt» selges i henhold til internasjonal gjeldende IATA-forskrifter.

Dersom du ønsker å endre eller kansellere reisen, vennligst kontakt Unitas Reiser så snart som mulig. Ved klage må du kontakte det aktuelle flyselskapet. Unitas Reiser hjelper gjerne med kontaktinformasjon. Under selve reisen er det også flyselskapet du må kontakte.

*I noen tilfeller er det mulig å endre eller kansellere billetten mot et gebyr. Din reisekonsulent kan informere deg om dette.

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere, inkludert personer med dansk flyktningpass eller fremmedpass, oppfordres til å søke informasjon fra en ambassade eller konsulat i landet de ønsker å besøke.

Spesialordning for reisebyrå vedr. mva

Reisebyråer er underlagt «Særordning for reisebyråer vedr. mva», som betyr at mva ikke kan spesifiseres separat, og denne mva kan ikke trekkes fra.