UnitasRejser_Medarbejdere2022

Unitas Reiser

Velkommen til Unitas Reiser

Unitas Reiser ble grunnlagt i 1948, men har røtter helt tilbake til 1920-årene og dermed et av Danmarks eldste reisebyråer.

Unitas Reiser startet med et formål om å formidle reiser for unge og på den måten skape mellommenneskelig forståelse. Tankegangen er fortsatt en del av konseptet som opp gjennom årene har vokst til et bredt spekter av tilbud til privatpersoner så vel som bedrifter, skoler, kirkelige og humanitære organisasjoner samt frivillige organisasjoner.

Vi er eid av KFUK-KFUM Norge (49%) og Unitas Rejser (51%, som er 100 % eid av KFUM-KFUK Danmark). Det betyr at når du reiser med Unitas, støtter du vårt arbeid med å styrke barn og unges trivsel i Norge. Samtidig kan vi bruke det verdensomspennende nettverket innen YMCA. Som reisende vil du kunne dra nytte av dette dersom du ønsker å drive frivillig arbeid eller støtte prosjekter i området du besøker.

Vår misjon, visjon, verdier og strategi

På denne siden kan du lese mer om Unitas som arbeidsplass, vår misjon, visjon, verdier og strategi. Som ansvarlig reisearrangør lover vi å gjøre vårt beste for at du skal få den reisen du ønsker – selv om noe uventet skulle dukke opp. Slik vil vi alltid være

TETT PÅ. VERDEN RUNDT!

Tanzania, Zanzibar, skolerejser, studietur, bål

Misjon

Vi utvikler og selger reiser med opplevelser og innlevelse. Unitas Reiser er veien til møtet mellom mennesker og kulturer.

Skolerejse, studietur, adventure, Malta, Gozo, Unitas Rejser

Visjon


Vi vil være den ledende og foretrukne reisepartner innenfor følgende forretningsområder:

  • Det kirkelige og humanitære segment
  • Skolereiser med fokus på innhold, læring og samhold
Unitas_CSR_Bæredygtighed
Foto: Hannah Busing

Verdier

Våre verdier er en stor del av vårt DNA – ikke bare for Unitas Rejser, men også for våre ansatte. De definerer hva vi står for og hvordan vi jobber. Vi bruker verdiene i hverdagen, og de utvikles kontinuerlig.

  • Profesjonalitet – Vi er to skritt foran
  • Troverdighet – Vi er kundens kollega
  • Romslighet – Vi verdsetter mangfold
  • Utvikling – Vi utfordrer oss selv og hverandre

Strategi 2025

Unitas Reisers strategiske plan mot 2025 er utarbeidet av styre, ledelse og ansatte. Vi ser fremover og har som mål å utnytte mulighetene i post-korona-markedet. Vårt fokus vil være å utvikle virksomheten enda mer på følgende områder:

Økt digitalisering på tvers av virksomhetens kjerneområder og kundegrupper
Geografisk ekspansjon og ytterligere konsolidering i NGO-området
Utnytte mulighetene i det eksisterende markedet for gruppereiser og øke vår posisjon i markedet
Styrking av vår innsats innenfor arbeidet med bærekraft for FNs verdensmål.

  • Økt digitalisering på tvers av virksomhetens kjerneområder og kundegrupper
  • Geografisk ekspansjon og ytterligere konsolidering i NGO-området
  • Utnytte mulighetene i det eksisterende markedet for gruppereiser og øke vår posisjon i markedet
  • Styrking av vår innsats innenfor arbeidet med bærekraft for FNs verdensmål.

Eierskap

Logo_KFUK-KFUM Norge_Uredigeret

Unitas Reiser eies av KFUK-KFUM Norge og Unitas Rejser DK, som er en del av verdens største ungdomsbevegelse, YMCA og YWCA. Overskuddet vårt går til KFUK-KFUM, og derfor støtter du frivillig barne- og ungdomsarbeid i Danmark og i Norge når du reiser med Unitas Reiser.

Partner- og medlemskap