Barn og unge på reiser

Barn uten begge foreldre på reise

Hvis barnet ditt skal reise alene, kun med den ene forelderen eller for eksempel med et familiemedlem, en bekjent eller en lærer/speiderleder, bør du undersøke hvilke regler som gjelder for det landet barnet ditt skal reise til.

De fleste land krever at det foreligger en samtykkeerklæring fra den eller de foreldrene som har foreldreansvaret for barnet.

Det er generelt et krav fra de fleste land at samtykkeerklæringen skal signeres i nærvær av en notar og deretter legaliseres av Utenriksdepartementet. Selv for land hvor det ikke er påkrevd at samtykkeerklæringen skal legaliseres, anbefales det ofte for å forhindre problemer ved barnets innreise.

Det anbefales at du kontakter ambassaden for det landet som barnet ditt skal reise til, for å få informasjon om:

  • Hvilket språk samtykkeerklæringen skal utformes på/oversettes til.
  • Om det er påkrevd at samtykkeerklæringen skal signeres i nærvær av en notar og legaliseres av Utenriksdepartementet.
  • Om det er påkrevd at landets ambassade skal stemple samtykkeerklæringen.