Cookie- og persondatapolitik

Hva lagrer vi om ditt besøk?

Vi bruker først- og tredjeparts cookies for teknisk funksjonalitet, trafikkmåling og statistikk for bruksmønstre for å optimalisere nettstedet vårt og levere best mulig service.

Hvis du navigerer videre på nettstedet uten å endre innstillingene dine, antar vi at du aksepterer å motta alle cookies fra nettstedet vårt.

Den mye omtalte cookie-loven trådte i kraft 14. desember 2011. I den anledning forteller vi her om bruk av cookies på www.unitasreiser.no

FORMÅL MED BRUK AV COOKIES PÅ NETTSTEDETINTERN/1. PARTS COOKIESEKSTERN/3. PARTS COOKIES
 Teknisk funksjonalitetJaJa 
 TrafikkmålingJaJa
Annonsekjøring (frekvens, brukermåling osv.)NejJa 
Adferdsbasert individuelt tilpasset annonseringNejNej 

Se en mer spesifikk tabell over de enkelte cookies her.

1. Eierinformasjon

Dette nettstedet tilbys av:

Unitas Reiser
Glarmestervej 20 A
8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 5611
E-mail: reiser@unitas.no

Åbningstider
Man – fre: 8.30 – 16.00
Tors: 9.30 – 16.00
Lør og søn: Lukket.

CVR.: 26543886

2. Cookies

Dette nettstedet bruker cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din og som gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen din ved gjentatte besøk. Det er ingen personopplysninger lagret i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

2.1 HVOR LENGE COOKIES LAGRES
Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes ved hvert besøk. Se mer spesifikk informasjon om de enkelte cookies her.

2.2 SÅNN SLETTER DU COOKIES
Se veiledning her.

2.3 HVORDAN UNDGÅ COOKIES?
Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du blokkere dem.
Se veiledningen her. Du kan også velge bort spesifikke tredjepartstjenester, les mer om dette i tabellen over de enkelte cookies og tjenester.

2.4 HVA COOKIES BRUKES TIL PÅ VÅRT NETTSTED
Vi bruker først- og tredjeparts cookies til teknisk funksjonalitet, trafikkmåling og statistikk for å optimalisere nettstedet vårt og levere best mulig service. Se eventuelt ytterligere informasjon i tabellen over de enkelte cookies.

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKKMÅLING)
Nettstedet bruker cookies fra Google Analytics for å måle trafikken på nettstedet.

Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her (men vi synes det er en dårlig ide å gjøre det): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Personvernpolitikk

Denne Personvernpolitikken er fastsatt av Unitas Reiser (samlet betegnet ‘Unitas Reiser’, ‘vi’, ‘oss’ eller ‘vår’ i denne Personvernpolitikken) og gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

3.1 OM UNITAS REISER
Vi utvikler og selger reiser med opplevelser og innlevelse. Unitas Reiser er veien til møtet mellom mennesker og kulturer.

Som ledd i vår virksomhet samler og behandler Unitas Reiser personopplysninger for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne Personvernpolitikken. Unitas Reiser er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål til denne Personvernpolitikken eller til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Unitas Rejser
Glarmestervej 20 A
8600 Silkeborg

E-mail: reiser@unitas.no

3.2 DATASIKKERHET ER VIKTIG FOR OSS
For oss er ansvarlig håndtering av personopplysninger som samles inn som del av driften av vår virksomhet, avgjørende for våre forretningsmål og omdømme. I denne Personvernpolitikken gjøres det rede for hvordan dine personopplysninger samles inn og brukes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos Unitas Reiser, og hvordan du kan få innsyn i dine egne personopplysninger.

3.3 HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger er enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Med en identifiserbar fysisk person menes en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den fysiske personens identitet.

3.4 HVILKEN TYPE PERSONDATA BEHANDLER VI OM DEG OG HVORFOR?
Informasjonen vi samler om deg, vil bli brukt til ulike formål i forbindelse med ditt kundeforhold og driften av Unitas Reisers virksomhet. Informasjonen som samles inn kan variere, avhengig av om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, men generelt vil det være informasjon relatert til kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon samt informasjon relatert til Unitas Reisers rettigheter og forpliktelser.

Manglende levering av personopplysninger fra din side kan bety at Unitas Reiser vil være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kunde- eller leverandørforhold.

Unitas Reiser samler og behandler som utgangspunkt kun alminnelige personopplysninger. Det kan imidlertid i konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av en reise være nødvendig for oss å behandle sensitive personopplysninger (for eksempel informasjon om spesialmenyer på flyreisen din eller informasjon om behov for spesiell assistanse på reisen) samt informasjon om CPR-numre (for eksempel i forbindelse med innhenting av passkopier for visumsøknader) for å kunne levere den ønskede reisen til deg.

Unitas Reiser vil typisk samle inn følgende informasjon:

3.4.1 INFORMASJON OM VÅRE KUNDER
Informasjon som du gir oss når du bestiller en reise eller oppretter en reiseprofil hos oss, for eksempel online via nettstedet eller ved å kontakte våre reisekonsulenter, inkludert kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt stilling), fødselsdato, nasjonalitet, fødested, CPR-nummer (for visumsøknader osv.), passnummer, bankopplysninger, informasjon som du gir oss om dine spesielle preferanser på reisen (for eksempel informasjon om spesialkost, behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller annen sykdom osv.), helseopplysninger (for behandlingsreiser, sportsreiser osv.), informasjon om høyde, vekt, klær- og skostørrelse (for bestilling av utstyr på skireiser, sportsreiser osv.), formålet med reisen, informasjon om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, bonuskortnumre, medlemskap i våre samarbeidspartneres foreninger, kontaktopplysninger på dine nærmeste pårørende, rekvisisjon (i forbindelse med forretnings- eller behandlingsreiser), informasjon som du gir oss om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt informasjon som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål for å rapportere et problem, eller når du på annen måte henvender deg til oss i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Unitas Reiser kan også innhente kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer for å vurdere din økonomiske soliditet og kredittverdighet i forbindelse med ditt kundeforhold.

3.4.2 INFORMASJON OM VÅRE LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Informasjon som du gir oss i forbindelse med inngåelse av en leveranse- eller samarbeidsavtale, inkludert kontaktopplysninger (arbeid, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), informasjon som du gir oss om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt informasjon som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål, for å rapportere et problem, eller når du på annen måte henvender deg til oss som ledd i vårt samarbeid.

3.5 HVA BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Unitas Reiser behandler dine personopplysninger for å oppfylle formålene som er nevnt nedenfor. Merk at ikke alle de angitte formålene, kategoriene av informasjon, mottakerne av informasjonen eller typer av behandling av informasjonen nødvendigvis gjelder for deg i alle tilfeller.

Unitas Reiser behandler kun dine personopplysninger i den grad det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (idet det i hvert enkelt tilfelle tas hensyn til eventuelle interesser) eller i henhold til gjeldende lov.

3.5.1 KUNDEADMINISTRATION
Unitas Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av ditt kundeforhold med Unitas Reiser som et ledd i driften av vår virksomhet. Dette skjer i forbindelse med bestilling av reiser samt levering av våre øvrige produkter (som for eksempel visumsøknader, reiseforsikringer, transfer-tjenester osv.). Videre brukes data til vedlikehold av våre kunderegistre, kredittvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, intern statistikk osv. Alle statistikker og analyser utarbeides i et anonymisert format og inneholder derfor ikke informasjon som direkte kan knyttes til deg som person.

3.5.2 ADMINISTRASJON AV LEVERANDØR- OG SAMARBEIDSFORHOLD
Unitas Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold, hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner som Unitas Reiser samarbeider med som ledd i driften av vår virksomhet, inkludert vedlikehold av vårt CRM-register med informasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

3.5.3 OVERHOLDELSE AV GJELDENDE LOVER OG REGLER
Unitas Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med overholdelse av lover og regler som Unitas Reiser er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten eller for å oppfylle ulike rapporterings- eller informasjonsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Unitas Reiser bruker ikke dine personopplysninger til å ta beslutninger som er basert utelukkende på automatisk behandling, inkludert profilering, eller for å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring. Videre kan du be om retting eller sletting av event

Unitas Reiser streber etter å sikre at alle personopplysninger vi behandler er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å informere oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (for eksempel endring av adresse eller betalingsinformasjon), slik at vi kan sikre at dine personopplysninger alltid er korrekte og oppdaterte. Hvis du har opprettet en reiseprofil hos oss, ber vi deg om å kontakte oss hvis den skal oppdateres eller slettes.

3.6 JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Unitas Reiser behandler i utgangspunktet opplysningene om deg på ett av følgende grunnlag: (1) Ditt samtykke, (2) inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt med Unitas Reiser, (3) hensynet til Unitas Reisers legitime interesser, det vil si de formålene som er beskrevet ovenfor, (4) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som Unitas Reiser er underlagt, (5) beskyttelse av dine eller en annen fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde Unitas Reiser eller dine arbeids-, helse- og sosialrettslige forpliktelser, som følger av nasjonal rett eller av EU-retten. Det kan også være situasjoner hvor vi behandler dine personopplysninger på grunn av tredjeparts legitime interesser med hensyn til de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til dine interesser veier tyngre.

3.7 DELING AF PERSONOPPLYSNINGER
Unitas Reiser videreformidler kun opplysningene i den grad det er nødvendig som en del av driften av vår virksomhet, inkludert for å kunne levere din reise og de øvrige produktene du har kjøpt hos oss i forbindelse med dette.
Unitas Reiser vil typisk videreformidle personopplysninger til følgende mottakere i forbindelse med bestilling av en reise og dermed relaterte produkter:

3.7.1 GLOBALE DISTRIBUSJONS SYSTEMER (GDS)
Et GDS er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteleverandører, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, det vil si flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

3.7.2 FLYSELSKAPER
Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til flyselskaper i forbindelse med bestillingen av din reise. For å bestille din flyreise vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, avreiseflyplass, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, inkludert bestilling av spesialmenyer under flyvningen og eventuelt behov for spesiell assistanse på flyet eller på flyplassen til det valgte flyselskapet.

I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi også videreformidle informasjon om ditt passnummer, fødselsdato, nasjonalitet og adresse på det første overnattingsstedet til flyselskapet.

3.7.3 HOTELLER
Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til de hotellene du skal benytte på din reise. For å bestille dine hotellovernattinger vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, eventuelt passnummer og fødselsdato, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, inkludert bestilling av spesialkost under hotelloppholdet og eventuelt behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

3.7.4 BILUTLEIEFIRMAER
Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til bilutleiefirmaer hvis du skal ha et kjøretøy til disposisjon under din reise. For å bestille din leiebil vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, hentested, leieperiode, kjøretøykategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med leien av kjøretøyet, inkludert spesielle tiltak i forbindelse med handikap eller sykdom, barneseter osv.

3.7.5 BUSSELSKAPER
Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til busselskaper hvis du skal på busstur som en del av din reise (for eksempel i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner osv.). For å bestille din busstur vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, hentested, dato og klokkeslett for bussturen, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med bussturen, inkludert bestilling av spesialmenyer under bussturen og eventuelt behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

3.7.6 REDERIER
Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til rederier hvis du skal på båtreise som en del av din reise (for eksempel i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner, cruise osv.). For å bestille din båtreise vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato, destinasjon, reiserute, dato og klokkeslett for av- og hjemreise samt spesielle ønsker i forbindelse med båtreisen, inkludert bestilling av spesialmenyer under seilasen og eventuelt behov for spesiell assistanse under seilasen som følge av handikap eller sykdom. I noen tilfeller passnummer eller førerkortnummer

3.7.7 BEDBANKS
En bedbank er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteleverandører, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttbrukeren. Unitas Reiser videreformidler personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotellene du skal benytte på din reise. For å bestille dine hotellovernattinger gjennom en bedbank vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, inkludert bestilling av spesialkost under hotelloppholdet og eventuelt behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

3.7.8 REISEAGENTER
Hvis du som en del av din reise skal delta på utflukter eller trenger transport, kan Unitas Reiser videreformidle personopplysninger til reiseagenter. Reiseagentens oppgave er å arrangere den aktuelle utflukten eller transporten ved å bestille de ønskede tjenestene hos lokale leverandører på destinasjonen. For å bestille dine utflukter, transport osv., vil vi typisk videreformidle informasjon som fornavn, mellomnavn, etternavn, dato og klokkeslett for ankomst og/eller avreise, type kjøretøy, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med transporten eller utflukten, inkludert bestilling av spesialmenyer og eventuelt behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

3.7.9 FORSIKRINGSSELSKAPER
Som en del av bestillingen av din reise hos oss, har du muligheten til å kjøpe en reise- og/eller avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å kjøpe en slik forsikring, vil vi videreformidle personopplysninger til forsikringsselskapet for deres tegning av forsikringen hos dem. For å tegne en reise- og/eller avbestillingsforsikring, vil vi typisk videreformidle informasjon til forsikringsselskapet om fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, destinasjon, dato for av- og hjemreise samt reisetype.

3.7.10 UTSTYRSUTLEIEFIRMAER
Som en del av bestillingen av din reise hos oss, har du muligheten til å leie eventuelt utstyr som du måtte trenge på din reise, for eksempel skiutstyr, dykkerutstyr og lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi videreformidle informasjonen til firmaet på din destinasjon som du skal leie utstyret fra. For utstyrsleie vil vi typisk videreformidle informasjon til utleiefirmaet om fornavn, mellomnavn, etternavn, type utstyr, hentested, leieperiode samt informasjon om høyde, vekt, klær- og skostørrelse.

3.7.11 SPESIELT VEDRØRENDE KVALIFISIERTE TILBUD
Når du velger Unitas Reiser, har du muligheten til å få et kvalifisert tilbud på en reise. Et kvalifisert tilbud er en tilbudsform der det i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet skjer en foreløpig reservasjon av den ønskede reisen for deg. Dette gir deg muligheten til å reservere en plass på de ønskede avgangene i opptil tre dager før du bestemmer deg for om det skal utstedes en billett på den foreløpige reservasjonen, eller om den skal avbestilles.

For å kunne gi et kvalifisert tilbud, videreformidler vi informasjonen om deg og den ønskede reservasjonen til et GDS (som nevnt ovenfor) som foretar den foreløpige bookingen hos flyselskapet, hotellet osv.

Fordi det i forbindelse med innhenting av det kvalifiserte tilbudet videreformidles informasjon til flere nye selvstendig databehandlingsansvarlige (GDS, flyselskaper, hoteller osv.), kan dine opplysninger bli lagret hos disse mottakerne etter tilbudets utløpsdato – også i tilfeller hvor tilbudet avbestilles.

Unitas Reiser kan også videreformidle og/eller overlate dine personopplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteleverandører som en del av den vanlige driften av vår virksomhet, for eksempel i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringsoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand osv.

For ytterligere informasjon om våre leverandørers og samarbeidspartneres behandling og beskyttelse av dine personopplysninger, henvises til deres personvernpolicyer og vilkår.

Unitas Reiser streber etter å begrense videreformidlingen av personopplysninger i personidentifiserbart format så mye som mulig, for dermed å begrense tilfellene hvor informasjon som kan knyttes direkte til deg personlig, videreformidles.

Unitas Reiser videreformidler ikke dine personopplysninger med mindre dette er nødvendig for å kunne drive vår virksomhet eller oppfylle dine behov, for eksempel ved å levere den ønskede reisen til deg.

3.8 INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
På grunn av naturen til Unitas Reisers virksomhet, kan dine personopplysninger bli overført til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestillingen av en reise hos oss. For å kunne levere våre tjenester til deg, må vi i visse tilfeller bruke samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten til å overføre dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, ville Unitas Reiser være ute av stand til å levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder hvis bestillingen av din reise forutsetter at det overføres opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, for eksempel for å kunne bestille flyreise, hoteller osv. på din reisedestinasjon.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Danmark og i resten av EU/EØS, ettersom det i de fleste tilfeller vil være snakk om land hvor EU-kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på linje med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

I de tilfeller hvor det er praktisk mulig for oss, vil overføringen av dine personopplysninger skje på grunnlag av standardoverføringsavtaler utarbeidet av EU-kommisjonen, spesielt utviklet for dette formålet. Når det gjelder overføringer til USA, vil disse så langt det er mulig skje på grunnlag av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som blant annet fastsetter et sterkt sett med databeskyttelsesregler og sikkerhetstiltak, som amerikanske selskaper som deltar i ordningen, er forpliktet til å overholde når de behandler personopplysninger.

I visse tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk mulig for Unitas Reiser å inngå en standardoverføringsavtale eller bruke Privacy Shield som juridisk grunnlag for overføring. I slike tilfeller vil overføringen av informasjonen skje med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikkel 49, 1 (b), ettersom overføringen av dine personopplysninger til det aktuelle landet er nødvendig med hensyn til oppfyllelsen av kontrakten mellom deg og Unitas Reiser (bestillingen av din reise) eller med hensyn til gjennomføringen av tiltak som treffes på din forespørsel før inngåelsen av en slik kontrakt (for eksempel i forbindelse med innhenting av et kvalifisert tilbud som nevnt ovenfor under punkt 7).

Det er derfor viktig at du er klar over at overføringen av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestillingen av en reise hos Unitas Reiser innebærer at dine personopplysninger ikke vil nyte den samme beskyttelsen som etter danske eller EU-rettslige regler.

Det er en risiko forbundet med overførselen av opplysningene til det aktuelle landet for at det ikke finnes klare, presise og tilgjengelige regler om landets myndigheters adgang til bruk av dine personopplysninger; at det ikke finnes regler om at landets myndigheters adgang til dine opplysninger skal være nødvendig og proporsjonal; at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet, samt at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for registrerte.

Hvis du ikke ønsker at Unitas Reiser i forbindelse med bestillingen av din(e) reise(r) sender dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, ber vi deg om å informere oss om dette senest i forbindelse med bestillingen av din reise.

Unitas Reiser videreformidler ikke dine personopplysninger under noen omstendigheter, med mindre dette er nødvendig for å kunne drive vår virksomhet og oppfylle dine behov, for eksempel ved å levere den ønskede reisen til deg.

3.9 DATAINTEGRITET OG -SIKKERHET
Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, med mindre lagringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, inkludert lovbestemte lagringsperioder i forbindelse med regnskapsføring osv.

Det er Unitas Reisers politikk å beskytte personopplysninger ved å iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige, vil vi sørge for at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

3.10 DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til å gjøre gjeldende dine rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning. Du kan blant annet be om innsyn i de personopplysningene Unitas Reiser besitter om deg, samt gjøre innsigelse mot behandlingen av opplysningene, inkludert innsigelse mot automatiserte avgjørelser og profilering eller mot bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Videre kan du be om retting eller sletting av eventuelle uriktige opplysninger om deg selv, trekke tilbake et samtykke til behandling av dine personopplysninger samt gjøre gjeldende din rett til dataportabilitet.

Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av dine rettigheter gjeldende, ber vi deg kontakte oss på e-post: reiser@unitas.no. Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Unitas Reisers behandling av dine personopplysninger kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

3.11 OPPDATERINGER
Unitas Reiser evaluerer og oppdaterer jevnlig denne Personvernpolitikken. Du bør derfor regelmessig sjekke denne Personvernpolitikken for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av dine personopplysninger.