Angrip flyskrekken din

Gode ​​råd mot flyskrekken din

Hjertet ditt banker i brystet, svetten renner ut, og du vil mest av alt rømme. Det er unaturlig for mennesker å fly, og studier viser at hver tredje passasjer har flyskrekk. Men det finnes heldigvis råd for å bli kvitt frykten.

Angst er en grunnleggende følelse som vi alle føler. Hvis et hus brenner eller en løve angriper oss, registrerer vi at det er farlig og vi flykter. Angst aktiveres som en overlevelsesmekanisme. Det er det samme som skjer når noen mennesker blir redde for å fly.

Reptilhjernen vår er ikke programmert til å gå høyt opp i luften. Noen mennesker føler seg fanget når de går om bord på et fly fordi de ikke har noen mulighet til å rømme, noe som utløser angst.

Kathrine Marie Elmer
Pilot og flypsykolog

Når du opplever flyskrekk, er det vår grunnleggende angst som spiller oss et puss. Flyskrekken kan komme som et lyn fra klar himmel, men i bunn og grunn handler det om at vi feilaktig forbinder de fysiske symptomene med at det er farlig å fly. De fleste kjenner på angsten når hjertet plutselig begynner å slå, du begynner å svette og du kjenner ubehag i kroppen. Disse angstsymptomene kommer fra reptilhjernen, men det betyr ikke at det er farlig å fly. Årsaken til at angsten utløses kan være forskjellig fra person til person.

Det kan for eksempel være at du har opplevd ubehag fra turbulens på en tidligere flytur, eller at du har fått barn og plutselig føler deg mer sårbar. Angst kan også komme når du er utsatt for stress og er sårbar i en periode – dette kan være arbeidsrelatert stress, skilsmisse eller tap av et familiemedlem. Hvis du utsettes for stress, svekkes evnen til å tenke logisk, noe som gjør at angsten tar overhånd. Her kan du feilaktig koble angstsymptomene med å fly», sier Kathrine Marie Elmer.

Omprogrammer hjernen din

Mange tror at de kan dempe flyskrekken med alkohol eller piller, men ifølge Kathrine Marie Elmer finnes det ingen enkel løsning på flyskrekk. På spørsmålet om hvor langt flyskrekk kan kureres, svarer hun klart ja.

«Flyangsten kan lett kureres, men den krever at du aktivt tar grep. Angstsenteret vårt i hjernen ligger rett ved siden av minnesenteret vårt, derfor er vi utrolig flinke til å lagre angst. Når du opplever flyskrekk, er det fordi du har gjort en feil i tankesettet ditt. Derfor må du prøve å omprogrammere hjernen din og plugge den ordentlig inn igjen», sier Kathrine Marie Elmer.

Flyskrekkurs handler ofte om å få kunnskap om flyging, noe som kan hjelpe litt. Men det kan også bidra til å mate kontrollbehovet som mange føler i forbindelse med flyskrekk. Ifølge Kathrine Marie Elmer er problemet at du aldri kan få full kontroll når du er oppe og flyr, og derfor har du tapt kampen på forhånd.

”Det handler om å gi slipp, og det er forskjellig hva som trigger folk. Derfor er den beste behandlingen mot flyskrekk den individuelle behandlingen. Du kan løse det med samtaleterapi, hvor du går inn og ser på hvor flyskrekken kommer fra. Man må bruke sansen for logikk, siden det er den som får oss til å jobbe annerledes med ting», sier Kathrine Marie Elmer.

Fem gode tips mot flyskrekk

1. Godta at du har flyskrekk

Tankemønsteret og flyskrekken starter ofte allerede hjemme, når du bestiller flybilletten. Du har bygget opp flyskrekken, og angsten vil derfor være til stede uansett. Så i stedet for å tenke «Å nei, så lenge jeg ikke blir flyskrekk», erkjenne at du får det, slik at du kan forholde deg til hvordan du skal håndtere det.

2. Angrip flyskrekken

For å bli kvitt flyskrekken, må du angripe den. Det hjelper ikke å rømme ved å unngå å fly. Du må utsette deg selv for angsten fordi den er ulogisk. Du må føle følelsen for å overvinne den. På denne måten kan du skape et nytt minne rundt at det faktisk er greit å fly.

3. Flytt tankene dine

Ikke bruk energi på å sitte og lytte og prøve å skape kontroll, da du kan mistolke hver eneste lyd som kommer fra flyet. Det er umulig å tenke to tanker samtidig. Prøv derfor heller å telle seterader, lytt til musikk eller snakk med personen du reiser med eller sitter ved siden av.

4. Unngå å søke kunnskap om flyulykker

Det hjelper å skape tanker om katastrofe og fryktscenarier, som forverrer flyskrekken din.

5. Spis og drikk riktig

Du må sørge for å ha balanse i kroppen. Dehydrering, for eksempel, gjør at du føler deg svimmel, noe som kan bidra til å provosere angst.

Å kjøre bil er farligere enn å fly

I løpet av 6 måneder har ca. 21 000 bilister på amerikanske motorveier, dette tallet tilsvarer omtrent det totale antallet passasjerdødsfall i den kommersielle luftfartens 60-årige historie. Sammenligner vi flyging med bilkjøring, målt ved antall tilbakelagte kilometer, er kommersiell flyging ca. 25 ganger så trygt som å kjøre bil. Det er derfor farligere å kjøre til flyplassen enn å sitte på flyet.

(Kilde: U.S National Safety Council, The Boeing Company)


Kathrine Marie Elmer
Kathrine Marie Elmer har jobbet som næringslivspilot i ulike luftfartsselskaper i Europa. Samtidig med pilotjobben har hun arbeidet som frivillig offerveileder for Dansk Røde Kors, tatt en pedagogisk diplomutdanning i psykologi, vært programleder på TV2 og TvDanmark, og utdannet seg som flyinstruktør (TRI).