Transport og klimakompensasjon

Transport og klimakompensasjon

Unitas tilbyr turer med ulike transportmidler. På denne siden kan du lese mer om valg av transport og klimakompensasjon.

Når du reiser med Unitas har du mulighet til å kompensere for klimaavtrykket ditt på reisen. Vi tilbyr ulike former for CO2 og klimakompensasjon. På reiser med buss, tog eller ferge er klimakompensasjon automatisk inkludert i prisen. Reiser du med fly tilbyr vi å formidle din CO2 og/eller klimakompensasjon som tilleggskjøp.

Klimakompensert transport

Når du kompenserer for klimaet, støtter du vårt klimaprosjekt i Uganda, som vi driver i samarbeid med Folkekirkens Nødhjælp. Med klimakompensasjon kompenserer vi for CO2 som slippes ut i forbindelse med transport til og fra destinasjonen. I tillegg bruker vi tilsvarende beløp til å iverksette ytterligere tiltak som gjør lokalbefolkningen bedre rustet til å håndtere klimaendringene. Det innebærer opplæring og opplæring av lokale bønder, kjøp av klimabestandige avlinger, vedlikehold av jorda, skjerming av avlinger osv.


INKLUDERT I ALLE BUSSREISER, TOG OG FERJE

CO2-kompensert transport

CO2-kompensasjon innebærer 1:1-kompensasjon for CO2-utslippene som oppstår i forbindelse med transporten til og fra destinasjonen. Ett tonn CO2 tilsvarer 1,7 plantede trær. Vår CO2-kompensasjon er formidlet av GreenSeat, som håndterer investeringer i bærekraftige energiprosjekter som sikrer at CO2-utslippene reduseres andre steder.


KAN LEGGES TIL ALLE FLY

CSR og bæredygtighed i Unitas Rejser

Mulighet for CO2 og klimakompensasjon

Som kunde hos Unitas Reiser har du alltid mulighet til å kjøpe ekstra CO2 og klimakompensasjon i tillegg til det som eventuelt allerede er inkludert i reisen. «Mulighet for CO2 og klimakompensasjon» er derfor et alternativ på de reisene hvor det ikke allerede er inkludert.


KAN KJØPES TIL ALLE REISER

Hva brukes pengene til?

CO2-og klimakompensation med Unitas Rejser.

CO2 og klimakompensasjon går ubeskåret til vårt klimaprosjekt i Uganda, som vi driver i samarbeid med Folkekirkens Nødhjælp. Pengene blir blant annet brukes til å plante trær og avlinger og utdanne lokalbefolkningen i hvordan de kan stå bedre rustet til å håndtere klimaendringer,

Hva annet er inkludert?

Nedenfor kan du lese mer om hva som ellers er inkludert i reisens pris i tillegg til eventuell CO2- og/eller klimakompensasjon for de ulike transportformene.

Reise med buss

Vår busspris inkluderer hele bussreisen, dvs. ut- og returreise fra startadressen til destinasjonen og retur. Prisen for busstransporten inkluderer også ev kostnader for fergeoverfarter og broavgifter, avhengig av valgt rute. Bussprisen inkluderer også reise til programlagte aktiviteter på maks 100 km pr dag.

Reise med tog

Billettprisen inkluderer ferge- og/eller broavgifter for den spesifikke strekningen.

Reiser med fly

Prisene er inkl. flyplasskatter og avgifter til flyselskapene kjent på bestillingsdatoen.


Vil du vite mer om vårt arbeid med CSR, bærekraft og klimakompensasjon?

Les mer om vårt arbeid med bærekraft ved å klikke på bildene nedenfor.