UnitasReiser_Norge_Logo_Mobil_Sortskrift

Danmarks største NGO-reisebyrå etablerer seg i Norge

KFUK-KFUM Norge og Unitas Rejser DK samarbeider for å starte det nye norske reisebyrået: Unitas Reiser. Basert på en 75 år gammel tradisjon i Danmark, har Unitas Reiser som mål å tilby bærekraftige reiseruter og opplevelser med verdier som fremmer mellommenneskelig forståelse.

Unitas Rejser DK er eid av KFUK-KFUM i Danmark. Med en omsetning på 140 millioner og en portefølje som omfatter 90% av det danske NGO-markedet, gir Unitas Rejser sine kunder en unik mulighet til å reise smartere mens man samtidig bidrar til en bedre verden. Nå skal Unitas gjennom det nystartede selskapet tilby reiser for det norske markedet.

Signeringen i Norge 7. februar 2023

Unitas Reiser AS etableres med et ideelt formål hvor et eventuelt overskudd fra reisebyrået går til å skape åpne og trygge fellesskap for barn og unge. Et reisebyrå av ideelle – for ideelle. Fokus på bærekraft er viktig for Unitas, som i tillegg til sterk klimabevissthet har stort fokus på en helhetlig tilnærming til bærekraftsmålene.

Ved etablering i Norge har det vært viktig å få med oss KFUK-KFUM som medeier. De vet hvor skoen trykker for de frivillige organisasjonene og vil bidra til at våre prioriteringer og service er i tråd med hva våre kunder trenger.

Morten Lysdal Damgaard, Direktør Unitas Rejser

Et reisebyrå av ideelle – for ideelle

Unitas Reiser vil også bidra til å fremme Global forståelse og solidaritet.

Ved å benytte oss av Unitas reiser vil vi i KFUK-KFUM få full oversikt over eget klimaregnskap, sikre at vi kompenserer for faktiske utslipp ved reiser med buss, tog eller fly, og kunne følge vår utvikling over tid. Vi vil ha mindre reisevirksomhet totalt, men mer av de meningsfulle reisene som skaper en rettferdig verden. Et slikt tilbud tror vi at mange i vår sektor også vil ønske å benytte seg av, sier Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge.

Som et IATA-akkreditert reisebyrå, kan Unitas Reiser tilby sine kunder rask og god service. I tillegg har de også tilgang til humanitære billetter (tidligere RAPTIM) som gir mer konkurransedyktige priser og tjenester. Ambisjonene er å ha det beste reiseproduktet på markedet for frivillige, folkehøgskoler og ideelle aktører, til den beste prisen.

Øivind Lanmark - generalsekretær KFUK KFUM Norge

Som en stor eier av folkehøgskoler vil vi ved å å gå inn som medeier i Unitas Reiser ta mer ansvar for utvikling av meningsfulle og bærekraftige reiser og sikre at midlene skolene bruker på reisevirksomhet blir benyttet til det beste for barn og unge, fremfor å havne hos rent kommersielle aktører

Øyvind Mehl Landmark, Generalsekretær KFUK-KFUM Norge


KFUK-KFUM er en del av verdens største barne- og ungdomsorganisasjon YMCA og verdens største kvinneorganisasjon YWCA. Vår organisasjon har aktivitet i 120 land og jobber målrettet med partnerskap og global rettferdighet.

Over 75% av verdens befolkning er barn, unge og kvinner. YMCA og YWCA jobber målrettet med hele spekteret av bærekraftsmål, og særlig ved å løfte frem stemmer som ofte ikke høres i avgjørende prosesser! Vi vil sørge for at unge stemmer høres der beslutninger tas, at mennesker møtes på tvers av bakgrunn og kultur. Det er avgjørende for å skape engasjement og for å jobbe godt med globale spørsmål også i fremtiden. Så må vi løse det på en så klimavennlig måte som mulig. Der vil Unitas kunne hjelpe vår sektor på en god måte. -Øivind

Unitas Reiser ble opprinnelig startet med formål om å formidle reiser for unge og bidra til å øke mellommenneskelig forståelse. Med det nye norske selskapet, vil Unitas Reiser fortsette å følge dette formålet og hjelpe sine kunder med å oppleve verden på en bærekraftig og meningsfull måte.

Fakta om Unitas Rejser

Unitas Rejser er et reisebyrå 100% eid av KFUK-KFUM i Danmark.

  • Unitas Rejser startet i 1948
  • I Danmark står Unitas på to sentrale omsetningsben, det er NGO-reiser og skolereiser. De har blant annet 90% av det danske NGO-markedet i sin portefølje og omsetter årlig for totalt 140 millione nok.
  • KFUK-KFUM Norge investerer, og går inn som medeier, i det nystiftede selskapet Unitas Reiser Norge AS