Go Green CO2- og klimakompensasjion

med Unitas Reiser og Folkekirkens Nødhjælp

Sammen med Folkekirkens Nødhjelp driver vi klimaskog i Uganda. Gjennom Go Green CO2 og klimakompensasjon planter vi trær som kompensasjon for deler av utslippene som skjer i forbindelse med våre reiser. Men vi stopper ikke der! Vi hjelper også de lokale bøndene med klimatilpasning, som bedre ruster avlingene deres mot klimaendringer.

Når alle gjør litt, kan litt bli mye

Vi vet at klimaendringene er spesielt skadelige i verdens fattigste land. Dette skyldes blant annet endrede værforhold som lengre tørre sesonger og skiftende regntider. Samtidig har verdens fattigste land alt for få ressurser til å tilpasse seg de skiftende værforholdene. Det gir liten tilgang på mat og går utover levebrødet til mange mennesker, spesielt i landbruket, som er det viktigste yrket i mange av landene som er mest berørt av klimaendringene.

UnitasRejser_CSR_Bæredygtighed_Uganda_Klimaskov_Dronebillede

Hos Unitas Rejser er vi meget bevidste om vores klimaaftryk, når vi sender folk ud i verden. Vi mener, at vi som rejsebureau har et særligt ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Derfor ønsker vi at yde vores bidrag til at kompensere for den belastning, som vores virksomhed udgør for kloden. Det gør vi blandt andet gennem vores træplantning i Uganda, som vi driver i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Vi ved godt, at det alene ikke redder verden, men vi mener, at hvis vi alle gør lidt, kan lidt blive til meget.

UnitasRejser_Personale_Ida
Ida Frausing Knappe
CSR-ansvarlig i Unitas Rejser

Unitas Reiser sin klimaskog i Uganda

Go Green CO2 og klimakompensasjon er vår måte å gi litt tilbake til jorden, som vi også bidrar til å spise bort. Vårt klimapartnerskap med Folkeirkens Nødhjælp gir oss muligheten til å legge til en ekstra dimensjon til klimahandlingen vår. I tillegg til treplanting hjelper prosjektet lokalbefolkningen med klimatilpasning og nødhjelp i landene der klimaendringene allerede har satt sine spor. På denne måten får klimakompensasjon både et sosialt og et miljømessig perspektiv.

Unitas Reiser tilbyr å overføre ditt klimakompensasjonsbeløp til Unitas sine klimatrær og Kirkens Nødhjelps arbeid. Når du kompenserer for klimaet via Unitas Reiser og Folkekirkens Nødhjælp, plantes trær i Uganda som kan absorbere og binde CO2 tilsvarende mengden som slippes ut i forbindelse med din reise til og fra reisemålet. Reiser du med buss, tog eller ferge, er klimakompensasjon automatisk inkludert i grunnprisen. Reisende med fly kan velge CO2 og klimakompensasjon under ett tilleggskjøp.

Foto: Mikkel Østergaard

Klimakompensasjon via treplanting

Klimatrærne plantes i Uganda i samarbeid med lokalbefolkningen, som nyter godt av trærnes fordeler. Trærne bidrar ikke bare til å kompensere for CO2-utslippene dine. De gir også skygge og frukt og er en viktig inntektskilde for lokalbefolkningen.

Klimatilpassede afgrøder i Uganda - Unitas Rejsers klimaskov

Klimatilpasning

Det er verdens fattigste land som har færrest ressurser til å motstå klimaendringer, men også de som føler det tydeligst. Klimatilpasning er derfor en avgjørende del av kampen mot klimakrisen. Bidraget til klimatilpasning omfatter blant annet hjelp til å så nye klimabestandige avlinger som kan takle de skiftende værforholdene, samt etablering av værvarslingssystemer, diker og kanaler som kan motvirke flom som skader bygninger og landbruk i lokalområdene.

Klimatilspasning i Uganda - Unitas Rejsers klimaskov, CSR. bæredygtighed, GoGreen

Foto: Jjumba Martin

Nødhjelp når klimarelaterte katastrofer inntreffer

Erstatningsordningen via Folkekirkens Nødhjælp sikrer nødhjelp til områdene som er rammet av klimarelaterte katastrofer. Dette gjelder blant annet tørke og flom, som har enorme konsekvenser for områdene de rammer. Ved hjelp av klimakompensasjonsordningen får lokalbefolkningen hjelp til å bedre takle katastrofen når den rammer.


Vårt klimapartnerskap med Folkekirkens Nødhjælp

Vi har valgt Folkekirkens Nødhjælp som samarbeidspartner fordi vi ønsker å gjøre en forskjell lokalt for menneskene som er berørt av klimaendringer, og dette er mulig gjennom vårt klimapartnerskap med Folkekirkens Nødhjælp.

Ansvarlig naturbasert kompensasjon

Folkekirkens Nødhjælps løsning knytter naturbasert kompensasjon til samfunnene som er hardest rammet av klimaendringer. Treplantingen gjøres i samarbeid med bønder i Uganda, som tjener penger på å plante og ta vare på trær på jordene deres.

CO2-kredittene er sertifisert av den internasjonale standarden Plan Vivo, som er en anerkjent markedsstandard for skogbruk, landbruk og andre arealbruksprosjekter med fokus på å fremme bærekraftig utvikling og forbedre levebrød og økosystemtjenester på landsbygda.

KKredittene genereres på forhånd gjennom treplanting i Uganda. Den er basert på mengden CO2 som trærne forventes å absorbere i løpet av prosjektets levetid. Kredittene overvåkes og verifiseres kontinuerlig av The Rainforest Alliance.

Se mer om vårt klimapartnerskap med Folkekirkens Nødhjælp i videoen under eller på vår YouTube-kanal.

CSR og bæredygtighed i Unitas Rejser

Foto: Mikkel Østergaard

Lokale konsekvenser av klimakrisen

Flertallet av befolkningen i Uganda er sysselsatt i landbruket og de aller fleste som småbønder (over 80 %). Småbønder er avhengig av resultatet av hver høsting for å brødfø familiene sine.

Bøndene opplever i økende grad klimarelaterte utfordringer som tørke, plantesykdommer og uregelmessige regntider, som utfordrer levebrødet deres.

Vital klimatilpasning

Folkekirkens Nødhjælp jobber for å bygge robuste samfunn gjennom fokus på klima, miljø, biologisk mangfold samt økonomisk og sosial bærekraft. Dette gjør de blant annet ved å holde workshops for småbønder som lærer å bruke en ‘agroøkologisk’ helhetlig tilnærming til landbruksproduksjon. De bruker en ‘bonde-til-bonde’-tilnærming, der småbønder møtes for å demonstrere ny praksis og landbruksutvikling.

Ytterligere spesifikke tiltak inkluderer blant annet:

  • Diversifisering av avlinger for å unngå plantesykdommer
  • Produksjon av organiske plantevernmidler
  • Utvidelse av inntektsmuligheter gjennom salg av for eksempel stiklinger av trær eller gjennom landbruk
  • Effektivisering av landbruket og introduksjon av nye tørkebestandige matvarer som quinoa og sukkerrør
  • Bygging av diker, demninger og oppsamlingsrør som hindrer flom.
Unitas Rejsers klimaskov

Vil du vite mer om vårt arbeid med CSR, bærekraft og klimakompensasjon?

Les mer om vårt arbeid med bærekraft ved å klikke på bildene nedenfor.